مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی….

مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی....

مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی….

 فهرست مطالب
فصلاول:کلیات تحقیق. ۲
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲شرحوتوصيف :۲
۱-۳-مروریبراینورترها. ۳
۱-۳-۱-اینورتر تکفاز. ۵
۱-۳-۲-اینوترپل تکفاز. ۷
۱-۳-۳-اینوتر تکفاز PWM.. 9
۱-۳-۴-اینورتر سه فاز. ۱۰
۱-۳-۵-اینورتر با تشدید سری. ۱۵
۱-۳-۶-اینورترهای منبع جریان. ۱۵
۱-۳-۷-اینوتر منبع جریان سه فاز. ۱۶
۱-۳-۷-مقایسه محرکه های اینورتر منبع جریان و ولتاژ. ۲۱
۱-۳-۸-اینورترهایچندسطحی. ۲۲
۱-۴-انواعاینورترهاچندسطحیازنظرساختار. ۲۳
۱-۴-۱-ویژگیاینورترهایچندسطحی. ۲۳
۱-۴-۲-مزایاومعایباینورترهایچندسطحی….

مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود..

مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود..

مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود..

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
 چکیده–۱
مقدمه –۲
بيان مسأله– ۳
فصل اول:کلیات- ۵
گفتار اول: ازدواج..۶
گفتار دوم: اسلام– ۱۰
گفتار سوم: یهود——————————- ۱۱
فصل دوم: ازدواج——————————- ۱۷
گفتار اول:۲-۱- اهمیت ازدواج در اسلام———– ۱۸
گفتار دوم:۲-۲- اهمیت ازدواج در یهود———– ۲۷
۲-۲-۱- معنای ازدواج در آیین یهود————– ۲۷
۲-۲-۲- شرایط ازدواج در یهود——————- ۲۸
۲-۲-۳- مراسم واقعی ازدواج——————— ۲۹
۲-۲-۴- مراسم شکستن شیشه و مراسم بیحود——— ۳۰
گفتار سوم:…

تبیین و بررسی مهدویت در صحاح سته…

تبیین و بررسی مهدویت در صحاح سته...

تبیین و بررسی مهدویت در صحاح سته…

فهرست مطالب
فهرست مطالب‌أ
مقدمه۱
فصل اول: کلیات و مقدمات۴
گفتار اول: کلیات۵
تعریف مسأله۵
پیشینه تحقیق۵
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق۶
ضرورت تحقیق۷
هدف تحقیق۷
سؤالات تحقیق۷
سؤال اصلی۷
سؤالات فرعی۷
فرضیه‌های تحقیق۷
فرضیه اصلی۷
فرضیه‌های فرعی۷
روش انجام تحقیق۸
گفتار دوم: مقدمات۹
جایگاه مهدویت نزد اهل سنت۹
الف. روایات مهدوی در مصادر اهل سنت۱۰
ب. کتاب‌های ویژه امام مهدی از اهل سنت۱۱
ج. قائلان به صحت احادیث امام مهدی در اهل سنت۱۴
د….

مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس…

مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس...

مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس…

 چکیده :
سیستم زمین به مجموعه ای از هادیها با ساختارهای متفاوت اطلاق می شود که در خاک قرار داده می شوند تا حفاظت از تجهیزات، ایمنی انسان در برابر برق گرفتگی، جلوگیری از اضافه ولتاژهای ناخواسته و آسیب دیدن تجهیزات HV را بر عهده بگیرد و از طرفی مبنا بودن برای ولتاژ صفر در پدیده های گذرا، مانند صاعقه و کلیدزنی بر عهده سیستم زمین است.
اهمیت مقاومت زمین از آن جهت است که نقش مهمی در حفاظت از سیستم قدرت بر عهده دارد لذا مقدار آن را اندازه گیری می…

خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن…

خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن...

خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن…

چکیده :
خیانت برقراری هرگونه ارتباط جنسی با فردی غیر از همسر شرعی و قانونی است. یکی از تعهدات زن و شوهر نسبت به یکدیگر در همه اقوام و ادیان، وفاداری و عدم خیانت در زندگی مشترک است. و همواره خیانت یک امر مذموم و ناپسند به شمار می‌آمده است. خبرها و مشاهدات حاکی از افزایش این آسیب در ایران بلکه در همه دنیا می‌باشد، در این تحقیق ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است که از این رو دو فرضیه مطرح است: اول اینکه مرد یا زن نمی‌تواند به جهت…

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست…

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست...

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی.. ۱
فصل اول: مقدمه.. ۲
۱-۱ مبدل‌های dc به dc. 3
۱-۲ میانگین فضای حالت.. ۳
۱-۳ کنترل حالت جریان.. ۴
۱-۴ محرک برای این کار.. ۵
۱-۵ مدل‎ها برای مبدل‎های dcبه dcبدون کنترل کننده ها.. ۷
۱-۶ مدل‌ها برای کنترل حالت جریان.. ۸
۱-۷ تأثیر بار روی دینامیک‌ مبدل.. ۹
۱-۸ استفاده جریان بار برای کنترل.. ۱۰
فصل دوم: مروری بر گذشته و کارهای انجام شده در زمینه مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست.. ۱۳
۲-۱ کارهای انجام شده در…

بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی با تأکید برنهج البلاغه…

بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی با تأکید برنهج البلاغه...

بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی با تأکید برنهج البلاغه…

چکیده
تا­کنون درباره جایگاه زنان تألیفات زیادی نگارش شده و بحثهای پی در پی و مستمر، چه درباره زنان شرقی و چه درباره زنان غربی صورت پذیرفته است. از امام علی(ع) هم در این باره سخنان بسیاری به ما رسیده است، که مواردی از سخنان ایشان به همّت سید رضی (ره)، در نهج البلاغه جمع آوری شده است. اکثر شارحان نهج البلاغه معتقدند که، مراد و­ منظور انتقاد گرایانه حضرت، درباره زنان، تنها عایشه است که جریان جمل را در زمان خلافت علی (ع) راه انداخت و موجب کشته…

مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی ژنراتورسنکرون ۵ کیلو وات….

مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی ژنراتورسنکرون 5 کیلو وات....

مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی ژنراتورسنکرون ۵ کیلو وات….

 1 فصل اول:مقدمه ای از ماشین سنکرون۷
۱٫۱ مقدمه:۸
۲ فصل دوم:معادلات دینامیکی ماشین سنکرون۱۲
۲٫۱ معادلات ولتاژدرمتغیرهای ماشین:۱۳
۲٫۲ معادله‌ی گشتاوردرمتغیرهای ماشین:۱۹
۲٫۳ معادلات ولتاژدرمتغیرهای دستگاه مرجع روتور- معادلات پارک:۲۰
۲٫۴ سیستم پریونیت:۲۵
۲٫۵ معادلات خطی شده‌ی ماشین سنکرون:۲۷
۳ فصل سوم :روش انتگرال گیری عددی۲۸
۳٫۱ روش اویلر۲۹
۳٫۲ روش رانگ- کوتا۳۰
۳٫۳ روش انتگرالگیری قاعده ی ذوزنقه ای۳۲
۳٫۴ مروری برروش نیوتن – رافسون۳۴
۳٫۵ حل همزمان…

مدلسازی توربین بادی متصل به شبکه توزیع و یا فوق توزیع جهت تامین بار….

مدلسازی توربین بادی متصل به شبکه توزیع و یا  فوق توزیع جهت تامین بار....

مدلسازی توربین بادی متصل به شبکه توزیع و یا فوق توزیع جهت تامین بار….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه………………..2
۱-۱-پيشگفتار.۲
۱-۲-انواع ژنراتورهای مورد استفاده در توربین های بادی۳
۱-۲-۱-ژنراتور DC باپلاینورتريباکموتاسیون خط۴
۱-۲-۲-کاربردژنراتورسنکرونواینورتر/ یکسوسازدر توربینهايبادي:۶
فصل ۲-مروری بر تحقیقات انجام شده۹
۲-۱-سیستمهايژنراتورالقاییتغذیهدوسویهبرايتوربینهايبادي۹
۲-۱-۱-کاربردژنراتورهايالقائیدوسوتغذیهمتصلبهاینورتر / یکسوسازبارابطجریان :DC16
۲-۱-۲-كاربرد…

دلایل مشروعیت استمداد و کمک‌خواهی از اولیای الهی…

دلایل مشروعیت استمداد و کمک‌خواهی از اولیای الهی...

دلایل مشروعیت استمداد و کمک‌خواهی از اولیای الهی…

فهرست مطالب
فهرست مطالب‌أ
مقدمه۱
فصل اول۲
کلیات و مفاهیم۲
گفتار اول: کلیات۳
الف) تعریف و تبیین مسأله۳
ب) سؤالات تحقیق۳
۱٫ سؤال اصلی۳
۲٫ سؤالات فرعی۴
ج) فرضیه‌های تحقیق۴
۱٫ فرضیه اصلی۴
۲٫ فرضیه‌های فرعی۴
د) پیشیینه تحقیق۴
هـ) روش تحقیق۶
و) اهداف تحقیق۶
گفتار دوم: مفاهیم۷
الف) تعریف توسل۷
۱٫ توسل در لغت۷
۲٫ توسل در اصطلاح۷
گفتاری از علامه امینی درباره توسل۱۳
ج) ضرورت و فلسفه توسل۱۴
ز) مفهوم شناسی مشروعیت۱۶
ح) مفهوم اولیاء الهی۱۷
مراد از اولیاء…