مدلسازی توربین بادی متصل به شبکه توزیع و یا فوق توزیع جهت تامین بار….

مدلسازی توربین بادی متصل به شبکه توزیع و یا  فوق توزیع جهت تامین بار....

مدلسازی توربین بادی متصل به شبکه توزیع و یا فوق توزیع جهت تامین بار….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه………………..2
۱-۱-پيشگفتار.۲
۱-۲-انواع ژنراتورهای مورد استفاده در توربین های بادی۳
۱-۲-۱-ژنراتور DC باپلاینورتريباکموتاسیون خط۴
۱-۲-۲-کاربردژنراتورسنکرونواینورتر/ یکسوسازدر توربینهايبادي:۶
فصل ۲-مروری بر تحقیقات انجام شده۹
۲-۱-سیستمهايژنراتورالقاییتغذیهدوسویهبرايتوربینهايبادي۹
۲-۱-۱-کاربردژنراتورهايالقائیدوسوتغذیهمتصلبهاینورتر / یکسوسازبارابطجریان :DC16
۲-۱-۲-كاربرد…

دلایل مشروعیت استمداد و کمک‌خواهی از اولیای الهی…

دلایل مشروعیت استمداد و کمک‌خواهی از اولیای الهی...

دلایل مشروعیت استمداد و کمک‌خواهی از اولیای الهی…

فهرست مطالب
فهرست مطالب‌أ
مقدمه۱
فصل اول۲
کلیات و مفاهیم۲
گفتار اول: کلیات۳
الف) تعریف و تبیین مسأله۳
ب) سؤالات تحقیق۳
۱٫ سؤال اصلی۳
۲٫ سؤالات فرعی۴
ج) فرضیه‌های تحقیق۴
۱٫ فرضیه اصلی۴
۲٫ فرضیه‌های فرعی۴
د) پیشیینه تحقیق۴
هـ) روش تحقیق۶
و) اهداف تحقیق۶
گفتار دوم: مفاهیم۷
الف) تعریف توسل۷
۱٫ توسل در لغت۷
۲٫ توسل در اصطلاح۷
گفتاری از علامه امینی درباره توسل۱۳
ج) ضرورت و فلسفه توسل۱۴
ز) مفهوم شناسی مشروعیت۱۶
ح) مفهوم اولیاء الهی۱۷
مراد از اولیاء…

مدل سازی، تحلیل و بهینه سازی گیربکس مغناطیسی با استفاده از روش اجزاء محدود FEM …

مدل سازی، تحلیل و بهینه سازی گیربکس مغناطیسی با استفاده از روش اجزاء محدود FEM  ...

مدل سازی، تحلیل و بهینه سازی گیربکس مغناطیسی با استفاده از روش اجزاء محدود FEM …

چکیده
گیربکس­ها، اجزای ضروری و جدایی­ناپذیر سیستم­های انتقال قدرت می­باشند. این ماشین­ها گشتاور را به سرعت و در بعضی مواقع سرعت را به گشتاور تبدیل می­کنند. استفاده از گیربکس­های مکانیکی در این سیستم­ها از دیرباز تا کنون به عنوان رابطی میان بخش تولید نیروی محرکه و بخش مصرف این توان متداول بوده است. با گسترش استفاده از این گیربکس­ها مشکلات و معایب این ماشین­ها ظاهر شده و طراحان را بر آن داشته تا به دنبال جایگزینی مناسب…

مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار….

مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های  پاسخگویی بار....

مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار….

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق. ۲
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مساله. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵
۱-۴- اهداف پایان نامه. ۶
۱-۵- فرضیه. ۶
۱-۶- ساختار کلی پایان نامه. ۶
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده. ۸
بخش اول. ۸
۲-۱- ریزشبکه. ۹
۲-۱-۱- مقدمه. ۹
۲-۱-۲- تعريف ريزشبكه CERTS. 10
۲-۱-۳- ساختار ريزشبكه. ۱۱
۲-۱-۳-۱- منابع انرژي پراكنده. ۱۲
۲-۱-۳-۲- واسط هاي اتصال. ۱۲
۲-۱-۳-۳- بارهاي ريزشبكه. ۱۳
۲-۱-۳-۴- سيستم هاي مديريتي. ۱۴
۲-۱-۳-۵- ساختار كنترلي. ۱۵
۲-۱-۴- برنامه ريزي و بهره برداري…

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی…

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی...

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
علائم اختصاری- ۰
چکیده- ۱
مقدمه- ۲
طرح تحقیق- ۳
الف- بیان مسئله- ۴
ب- فرضیه‌ها- ۴
ج- هدف‌ها- ۴
د- سابقه تحقیق، ضرورتوجنبه جدید بودن طرح- ۵
ه- روش تحقیق- ۵
فصل اول: کلیات- ۶
بخش اول- سند- ۷
مبحث اول- معنای لغوی- ۷
مبحث دوم- معنای اصطلاحی سند در حقوق- ۷
مبحث سوم- ارکان سند- ۸
گفتار اول- رکن شکلی- ۸
شهادت‌نامه- ۹
گفتار دوم- رکن ماهوی- ۱۰
گفتار سوم- امضاء- ۱۲
مبحث چهارم- ایراد به تعریف قانون مدنی از سند- ۱۳
بخش دوم- انواع سند- ۱۴
مبحث…

بررسی دیدگاه ابن تیمیه در مراتب توحید وشرک…

بررسی دیدگاه ابن تیمیه در مراتب توحید وشرک...

بررسی دیدگاه ابن تیمیه در مراتب توحید وشرک…

فهرست مطالب
مقدمه۱
تعریف مسأله۲
پیشینه بحث۲
تألیفات شیعه۲
تألیفات اهل سنت۲
ضرورت بحث۳
هدف پژوهش۳
الف) هدف اصلی۳
ب) هدف فرعی۳
سؤالات۳
سؤال اصلی۳
سؤالات فرعی۴
فرضیه‌ها۴
فرضیه‌ی اصلی۴
فرضیه‌های فرعی۴
روش تحقیق۵
فصل اول: شخصیت ابن تیمیه۶
گفتار اول: زندگینامه۷
مذهب ابن تیمیه۹
گفتار دوم: اوضاع سیاسی اجتماعی عصر ابن تیمیه۱۰
۱٫ فقدان قدرت مرکزی۱۰
۲٫ حرکت‌های مسیحیان و اروپائیان در بلاد اسلامی۱۰
۳٫ هجوم مغولان به سرزمین‌های…

مدل سازي گره و محاسبه مصرف توان پردازشي شبكه هاي حسگر بي‌سيم به كمك شبكه عصبي….

مدل سازي گره  و محاسبه مصرف توان پردازشي شبكه هاي حسگر بي‌سيم به كمك شبكه عصبي....

مدل سازي گره و محاسبه مصرف توان پردازشي شبكه هاي حسگر بي‌سيم به كمك شبكه عصبي….

چكيده
شبكه حسگر بي سيم،شبكه اي است كه از تعداد زيادي گره كوچك تشكيل شده است. گره از طريق حسگرها اطلاعات محيط را دريافت مي‌كند. انرژي مصرفي گره‌ها معمولاً از طريق باتري تامين مي‌شود كه در اكثر موارد امكان جايگزيني اين باتري‌ها وجود ندارد. بنابراين توان مصرفي گره‌ها موضوع مهمي در اين شبكه ها است. و استفاده از روش‌هاي دقيق و سريع محاسبه توان مصرفي در طراحي سيستم‌هاي كم توان بسيار ضروري مي‌باشد. روش تخمين توان به ۴ سطح تقسيم…

مدلسازي ديناميکي يکسوساز شش پالسه تريستوري در يک سيستم تحريک استاتيک ژنراتورسنکرون….

مدلسازي ديناميکي يکسوساز شش پالسه تريستوري در يک سيستم تحريک استاتيک ژنراتورسنکرون....

مدلسازي ديناميکي يکسوساز شش پالسه تريستوري در يک سيستم تحريک استاتيک ژنراتورسنکرون….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…..۱
فصل اول: مقدمه
(۱-۱)ماشينهاي سنکرون………………..….………………………………………………………………………….………..2
(۱-۲)معادلات و محاسبات اوليه ماشين سنکرون.. ۶
(۱-۲-۱)مدارهاي تزويج شده با نشتي – سيستم مغناطيسي خطي :.. ۸
(۱-۲-۲)مدارهاي تزويج شده بدون نشتي – سيستم مغناطيسي خطي:.. ۱۱
(۱-۳)معادلات ولتاژ ماشين سنكرون…..

مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود….

مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود....

مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده… ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه.۳
۱-۲ بیان مسئله… ۴
۱-۳ روش تحقیق. ۵
۱-۴ فرضیه و سوالات تحقیق…۶
۱-۵ پیشینه تحقیق…. ۷
 فصل دوم: ویژگی های خاص جرایم منافی عفت
۲-۱ راه ها و ادله اثبات جرایم منلفی عفت………………………………………………………………………………………. ۹
۲-۱-۱ اقرار………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۲ موضوعیت اقرار در جرایم منافی…

مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت…

مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت...

مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت…

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات و مفاهیم.. ۲
گفتار اول: کلیات ۳
الف) تبیین موضوع ۳
پرسش‌های تحقیق ۳
پرسش اصلی.. ۳
پرسش‌های فرعی.. ۳
فرضیه‌های تحقیق ۴
فرضیه‌ی اصلی.. ۴
فرضیه‌های فرعی.. ۴
پیشینه‌ی تحقیق ۴
مفهوم «برکت» در لغت ۶
توحید در برکت ۸
«تبرک» در قرآن کریم ۸
«تبرک» در احادیث ۹
اصل برکت از جانب خداست ۱۰
فصل دوم: موارد تبرک در آیات قرآن کریم و روایات.. ۱۱
 ١ . برکت در اشخاص ۱۲
الف) برکت در حضرت نوحg. 12
ب) برکت در حضرت…