پروژه دانشجویی درس پروژه سازه های فولادی.کامل

پروژه دانشجویی درس پروژه سازه های فولادی.کامل

پروژه کامل درس سازه های فولادی
ساختمان۴ طبقه
واقع در شهر سیرجان
شامل قسمت نرم افزار .بارگذاری.طراحی دستی اعضا و اتصالات .پرتال
با آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان مهندسی عمران…

نام فایل دانلودی: On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

Abstract

Cement-based materials suffer from low tensile strength and poor strain capacity. They are brittle and highly sensitive to cracking, notably to shrinkage cracking, which is particularly detrimental for large surface areas. This paper focuses on the properties of a Self-Compacting Concrete (SCC) incorporating rubber aggregates, obtained by grinding end-of-life tyres, as a partial replacement for natural aggregates. Results show that the new cementitious material goes against some governing principles of mechanical behaviour of ordinary cement-based concrete. In particular, the modulus of elasticity of rubberized SCC is reduced and its variation with rubber aggregate…

نام فایل دانلودی: پروژه دانشجویی درس پروژه سازه های فولادی.کامل

پروژه دانشجویی درس پروژه سازه های فولادی.کامل

پروژه کامل درس سازه های فولادی
ساختمان۴ طبقه
واقع در شهر سیرجان
شامل قسمت نرم افزار .بارگذاری.طراحی دستی اعضا و اتصالات .پرتال
با آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان مهندسی عمران…

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

Abstract

Cement-based materials suffer from low tensile strength and poor strain capacity. They are brittle and highly sensitive to cracking, notably to shrinkage cracking, which is particularly detrimental for large surface areas. This paper focuses on the properties of a Self-Compacting Concrete (SCC) incorporating rubber aggregates, obtained by grinding end-of-life tyres, as a partial replacement for natural aggregates. Results show that the new cementitious material goes against some governing principles of mechanical behaviour of ordinary cement-based concrete. In particular, the modulus of elasticity of rubberized SCC is reduced and its variation with rubber aggregate…

پروژه دانشجویی درس پروژه سازه های فولادی.کامل

پروژه دانشجویی درس پروژه سازه های فولادی.کامل

پروژه کامل درس سازه های فولادی
ساختمان۴ طبقه
واقع در شهر سیرجان
شامل قسمت نرم افزار .بارگذاری.طراحی دستی اعضا و اتصالات .پرتال
با آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان مهندسی عمران…

نام فایل دانلودی: On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

Abstract

Cement-based materials suffer from low tensile strength and poor strain capacity. They are brittle and highly sensitive to cracking, notably to shrinkage cracking, which is particularly detrimental for large surface areas. This paper focuses on the properties of a Self-Compacting Concrete (SCC) incorporating rubber aggregates, obtained by grinding end-of-life tyres, as a partial replacement for natural aggregates. Results show that the new cementitious material goes against some governing principles of mechanical behaviour of ordinary cement-based concrete. In particular, the modulus of elasticity of rubberized SCC is reduced and its variation with rubber aggregate…

نام فایل دانلودی: On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

On the modulus of elasticity and strain capacity of Self-Compacting Concrete incorporating rubber aggregates

Abstract

Cement-based materials suffer from low tensile strength and poor strain capacity. They are brittle and highly sensitive to cracking, notably to shrinkage cracking, which is particularly detrimental for large surface areas. This paper focuses on the properties of a Self-Compacting Concrete (SCC) incorporating rubber aggregates, obtained by grinding end-of-life tyres, as a partial replacement for natural aggregates. Results show that the new cementitious material goes against some governing principles of mechanical behaviour of ordinary cement-based concrete. In particular, the modulus of elasticity of rubberized SCC is reduced and its variation with rubber aggregate…

نام فایل دانلودی: دانلود پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی – فلز روی در ۲۹ اسلاید کاربردی

دانلود پاورپوینت   مواد  و مصالح ساختمانی - فلز روی در 29 اسلاید کاربردی

دانلود پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی – فلز روی در ۲۹ اسلاید کاربردی

در این پروژه پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی – فلز روی در ۲۹ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر طبق موارد زیر بیان شده است. 
۱-  معرفی
۲-  تاریخچه
۳-  پیشینه فلز روی در ایران
۴-  جدول خصوصیات فیزیکی-شیمیایی

۵-  منابع و معادن روی
۶-  از خاک تا شمش
۷-  کاربردهای فلز روی
۸-  مصارف روی

۹-  صنايع ساختماني
۱۰-  آلياژها
۱۱-  گالوانيزه كردن فولاد
۱۲-  رنگ‌سازي

۱۳-  لاستيک…

نام فایل دانلودی: دانلود پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی – پلاستیک ها در ۲۰ اسلاید

دانلود پاورپوینت  مواد و مصالح ساختمانی -  پلاستیک ها در 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی – پلاستیک ها در ۲۰ اسلاید

در این پروژه پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی – پلاستیک ها در ۲۰ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر بیان شده است:
۱-  تعریف
۲-  پلاستیک به دسته‌ای از مواد مصنوعی یا نیمه مصنوعی گویند که :
۳-  نخستین پلاستیک ها:
۴-  خصوصیات :

۵-  ساختار مولکولی مصالح پلاستیکی :
۶-  پلیمرهای آلی در ساختمان‌سازی:
۷-  تقسیم‌بندی پلاستیک‌ها :

۸-  مشخصات عمومی پلاستیک‌ها :
۹-  فرایند…