دانلودمقاله امادگی در برابر زلزله

دانلودمقاله امادگی در برابر زلزله

دانلودمقاله امادگی در برابر زلزله

مشخصات فایل
 
 
نوع فایل: word
تعدادصفحات: ۵
 
 
چکیده:
پیش از آمادگی در مقابله با وقوع زلزله، مورد ارزیابی قرار دهید وقوع زلزله باید وضعیت خانواده ی خود را از نظر و در اسرع وقت نسبت به رفع نقایص اقدام نمایید. باید توجه داشت که در بسیاری از موارد رعایت برخی نکات ساده و به نظر ابتدایی می تواند جان افراد خانواده را حفظ نماید. برخی از موارد ساده ای که باید به آنها توجه نمود، عبارتند از: ● لوازم منزل از جمله قفسه ها و کمدها کاملاً در جای…

Microstructural Geochronology: Planetary Records Down to Atom Scale

Microstructural Geochronology: Planetary Records Down to Atom Scale

Microstructural Geochronology: Planetary Records Down to Atom Scale

Title: Microstructural Geochronology: Planetary Records Down to Atom Scale | Author(s): Desmond E. Moser, Fernando Corfu, James R. Darling, Steven M. Reddy, and Kimberly Tait (eds.) | Publisher: Wiley | Year: 2018 | Edition: 1 | Language: English | Pages : 402 | Size: 23 MB | Extension: pdf
 
Microstructural GeochronologyGeochronology techniques enable the study of geological evolution and environmental change over time. This volume integrates two aspects of geochronology: one based on classical methods of orientation and spatial patterns, and the other on ratios of radioactive isotopes and their decay products.The chapters illustrate how material science techniques are taking this field to the atomic scale, enabling us to image the chemical and structural record of…

Companions in Geography: East-West Collaboration in the Mapping of Qing China (c.1685–۱۷۳۵)

Companions in Geography: East-West Collaboration in the Mapping of Qing China (c.1685–1735)

Companions in Geography: East-West Collaboration in the Mapping of Qing China (c.1685–۱۷۳۵)

Title: Companions in Geography: East-West Collaboration in the Mapping of Qing China (c.1685–1735) | Author(s): Mario Cams | Publisher: BRILL | Year: 2017 | Language: English | Pages : 296 | Size: 5 MB | Extension: pdf
 
In Companions in Geography Mario Cams explores the early 18th century mapping of Qing China, one of the largest scientific projects of the early modern world and shaped by the collaboration between European missionaries and Qing officials.
 
 

Table of contents

AcknowledgementsList of IllustrationsIntroduction: Towards a New Cartography of Cross-cultural Circulation  1 Situating the Study  2 Delineation and Approach  3 Cartography and the Jesuit Missions to China  4 Chapter Overview 1…

نام فایل دانلودی: دانلودمقاله امادگی در برابر زلزله

دانلودمقاله امادگی در برابر زلزله

دانلودمقاله امادگی در برابر زلزله

مشخصات فایل
 
 
نوع فایل: word
تعدادصفحات: ۵
 
 
چکیده:
پیش از آمادگی در مقابله با وقوع زلزله، مورد ارزیابی قرار دهید وقوع زلزله باید وضعیت خانواده ی خود را از نظر و در اسرع وقت نسبت به رفع نقایص اقدام نمایید. باید توجه داشت که در بسیاری از موارد رعایت برخی نکات ساده و به نظر ابتدایی می تواند جان افراد خانواده را حفظ نماید. برخی از موارد ساده ای که باید به آنها توجه نمود، عبارتند از: ● لوازم منزل از جمله قفسه ها و کمدها کاملاً در جای…

نام فایل دانلودی: Microstructural Geochronology: Planetary Records Down to Atom Scale

Microstructural Geochronology: Planetary Records Down to Atom Scale

Microstructural Geochronology: Planetary Records Down to Atom Scale

Title: Microstructural Geochronology: Planetary Records Down to Atom Scale | Author(s): Desmond E. Moser, Fernando Corfu, James R. Darling, Steven M. Reddy, and Kimberly Tait (eds.) | Publisher: Wiley | Year: 2018 | Edition: 1 | Language: English | Pages : 402 | Size: 23 MB | Extension: pdf
 
Microstructural GeochronologyGeochronology techniques enable the study of geological evolution and environmental change over time. This volume integrates two aspects of geochronology: one based on classical methods of orientation and spatial patterns, and the other on ratios of radioactive isotopes and their decay products.The chapters illustrate how material science techniques are taking this field to the atomic scale, enabling us to image the chemical and structural record of…

دانلودمقاله امادگی در برابر زلزله

دانلودمقاله امادگی در برابر زلزله

دانلودمقاله امادگی در برابر زلزله

مشخصات فایل
 
 
نوع فایل: word
تعدادصفحات: ۵
 
 
چکیده:
پیش از آمادگی در مقابله با وقوع زلزله، مورد ارزیابی قرار دهید وقوع زلزله باید وضعیت خانواده ی خود را از نظر و در اسرع وقت نسبت به رفع نقایص اقدام نمایید. باید توجه داشت که در بسیاری از موارد رعایت برخی نکات ساده و به نظر ابتدایی می تواند جان افراد خانواده را حفظ نماید. برخی از موارد ساده ای که باید به آنها توجه نمود، عبارتند از: ● لوازم منزل از جمله قفسه ها و کمدها کاملاً در جای…

نام فایل دانلودی: مطالعه و شناسایی اثر فسیل های اردویسین در برش دهملا …

مطالعه و شناسایی اثر فسیل های اردویسین در برش دهملا ...

مطالعه و شناسایی اثر فسیل های اردویسین در برش دهملا …

فهرست مطالب
پیشگفتا ر۱
مقدمه۲
فصل اول : کلیات۴
۱-۱-معرفی منطقه مورد مطالعه۴
۱-۲- موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی عمومی منطقه مورد مطالعه۵
۱-۳-راه های دسترسی به برش مورد مطالعه۷
۱-۴- وضعیت توپوگرافی و زمين ريخت شناسي ناحیه مورد مطالعه۸
۱-۵- آب و هوای منطقه مورد مطالعه۸
۱-۶- نوع پوشش منطقه۸
۱-۷- ویژگیهای خاص منطقه مورد مطالعه۹
۱-۸-مراحل وچگونگی انجام کار۱۱
فصل دوم: چینه شناسی عمومی منطقه مورد مطالعه۱۵
۲-۱- خلاصه ای از چینه شناسی منطقه دهملا۱۵
۲-۲- شرح واحدهای…

نام فایل دانلودی: چینه نگاری سنگی، ریز چینه نگاری زیستی و محیط های رسوبی سنگ های پرمین در شمال غرب سنگسر، شمال سمنان..

چینه نگاری سنگی، ریز چینه نگاری زیستی و محیط های رسوبی سنگ های پرمین در شمال غرب سنگسر، شمال سمنان..

چینه نگاری سنگی، ریز چینه نگاری زیستی و محیط های رسوبی سنگ های پرمین در شمال غرب سنگسر، شمال سمنان..

چکیده
رسوبات سیستم پرمین در مقطع چینه­شناسی سنگسر (واقع در البرز شرقی)، بهترین رخنمون را در ناحیه چهارگوش سمنان داراست. این توالی­های سنگی شامل سازندهای دورود (آسلین- ساکمارین)، روته (آرتینسکین- مرگابین) و نسن (جلفین پیشین) می­باشد. سازند دورود در برش مورد مطالعه از کنگلومرا، ماسه­سنگ و کوارتزیت به رنگ قرمز تا خاکستری و ستبرایی حدود ۵۶ متر تشکیل شده است و با همبری از نوع ناپیوستگی فرسایشی بر روی سنگ­آهک­های سازند مبارک قرار گرفته…

نام فایل دانلودی: ارتباط بین باروری توده های پورفیری با پتروگرافی، بافت و ژئوشیمی آنها….

ارتباط بین باروری توده های پورفیری با پتروگرافی، بافت و ژئوشیمی آنها....

ارتباط بین باروری توده های پورفیری با پتروگرافی، بافت و ژئوشیمی آنها….

فهرست ..
فصل اول: تعریف مساله، ضرورت، اهداف، و روش پژوهش
۱-۱- مقدمه …۱
 
۱-۲- پراکندگی ذخایر مس در ایران ..۲
 
۱-۳- تعریف مساله ..۳
 
۱-۴- پیشینه تحقیق ..۷
 
۱-۵- فرضیات …۸
 
۱-۶- اهداف مطالعه….۹
 
۱-۷- روش پژوهش ….۹
 
فصل دوم: ارومیه – دختر و زمین شناسی ناحیه ای .. ۱۱
 
۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………..۱۱
 
۲-۲ – تتیس در ایران و شکل گیری کمان ماگمایی ارومیه – دختر …………………………….۱۲
 
۲-۳- قلمرومتالوژی…

نام فایل دانلودی: بررسی زمین شناسی ، پتروگرافی و ژئوشیمی کانسار بوکسیت روستای عزیزی (سرفاریاب) شهرستان دهدشت، استان کهگیلویه و بویراحمد….

بررسی زمین شناسی ، پتروگرافی و ژئوشیمی کانسار بوکسیت روستای عزیزی (سرفاریاب) شهرستان  دهدشت، استان کهگیلویه و بویراحمد....

بررسی زمین شناسی ، پتروگرافی و ژئوشیمی کانسار بوکسیت روستای عزیزی (سرفاریاب) شهرستان دهدشت، استان کهگیلویه و بویراحمد….

فهرست مطالب صفحه
فصل اول: کلیات
۱-۱ مقدمه
۱-۲ اهداف مطالعه
۱-۳ موقعیت منطقه
۱-۳-۱ مختصات جغرافیایی برش مورد مطالعه و راه های دسترسی به آن
۱-۳-۲ جغرافیای طبیعی و اقلیم
۱-۳-۳ ژئومورفولوژی
۱-۳-۴ موقعیت تاریخی و فرهنگی
۱-۴ گذری بر مطالعات پیشین
۱-۵ روش مطالعات
۱-۵-۱ جمع آوري منابع و اطلاعات پيشين
۱-۵-۲ مطالعات صحرایی
۱-۵-۳ مطالعات و روش آزمایشگاهی
 
فصل دوم: زمین شناسی عمومی
۲-۱ مقدمه
۲-۲ جايگاه منطقه در تقسيمات زمين شناسي ايران
۲-۳ پي‌سنگ زاگرس
۲-۴ زير…