زندگینامه عطار نیشابوری

زندگینامه عطار نیشابوری

زندگینامه-عطار-نیشابوری« فهرست مطالب »عنـــــــوانصفحهمقدمه۱زندگینامه۲ویژگی سخن۴آثار۴دیوان اشعار۴منطق الطیر۴الهی نامه۵مصیبت نامه۵مختارنامه۶تذکرهالاولیاء۶نتیجه گیری۷منابع۸       مقدمهفریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحق عطار کدکنی نیشابوری شاعر و عارف نام آور ایران در قرن ششم و آغاز قرن هفتم است. ولادتش به سال ۵۳۷ در کدکن از توابع نیشابور اتفاق افتاده است. از ابتدای کار او اطلاعی در دست نیست جز آنکه نوشته اند پدر وی در شادیاخ نیشابور، عطار عظیم‌القدری بود و بعد از وفات او فریدالدین کار پدر را دنبال کرد و دکان عطاری (دارو فروشی) آراسته داشت.مسلما عطار در آغاز حیات و گویا تا مدتی از دوره‌ی تحقیق در مقامات عرفانی، شغل دارو فروشی خود را که لازمه ی آن داشتن اطلاعاتی از طب نیز بوده حفظ کرده و در داروخانه سرگرم طبابت بوده است. 

دانلود فایل

تحقیق درباره انواع قالب های شعری به همراه تصویر گرافیکی قالب

تحقیق درباره انواع قالب های شعری به همراه تصویر گرافیکی قالب

تحقیق-درباره-انواع-قالب-های-شعری-به-همراه-تصویر-گرافیکی-قالبفهرستعنـــــــوانصفحهمقدمه۱قالب شعر۲بیت۲مصراع۲وزن شعر۲ردیف۲قافیه۲مصرّع۲قالب۲قالب های شعری سنتی۳مثنوی۳موضوع مثنوی۳شکل گرافیکی قالب مثنوی۳مشخصات مثنوي۴نمونه ای از مثنوی از بوستان سعدی۴غزل۴موضوع غزل۴شکل گرافیکی قالب غزل۵مشخصات غزل۵فرق غزل و قصيده۶نمونه ای از غزل حافظ۶قصیده۷موضوع قصیده۷شکل گرافیکی قالب قصیده همانند غزل است .۸نمونه ای از قصیده۸دوبيتي۹نمودار دوبيتي۹رباعی۹شکل رباعی۹نمونه هایی از رباعی۱۰ترجیع بند۱۰شکل ترجیع بند۱۰نمونه ای از ترجیع بند از دیوان سعدی۱۰مستزاد۱۱قطعه۱۱شکل قطعه۱۱مُسَمَّط۱۲شکل مسمط۱۲شعرنیمایی۱۳نمونه ای از شعر نیمایی از فروغ فرخزاد۱۳قالبشعر سپید۱۳منابع۱۴ مقدمهمنظور از قالب یک شعر، شکل آرایش مصرع ها و نظام قافیه آرایی آن است. شعر به مفهوم عام خود نه در تعریف می گنجد و نه در قالب، ولی شاعران و مخاطبان آنها، به مرور زمان به تفاهم هایی رسیده اند و شکلهایی خاص را در مصراع بندی و قافیه آرایی شعر به رسمیت شناخته اند. به این ترتیب در طول تاریخ، چند قالب پدید آمده و ؛ شاعران کهن ما کمتر از محدوده این قالبها خارج شده اند. فقط در قرن اخیر، یک تحوّل جهش وار داشته ایم که اصول حاکم بر قالبهای شعر را تا حدّ زیادی دستخوش تغییر کرده است.  

دانلود فایل

تحقیق درباره عوامل انصراف از سبک هندی چیست

تحقیق درباره عوامل انصراف از سبک هندی چیست

تحقیق-درباره-عوامل-انصراف-از-سبک-هندی-چیست  « فهرست مطالب »عنـــــــوانصفحهمقدمه۱مختصات سبک هندی۳عصر هاتف یا دورهانصراف از سبک هندی۴انجمن ادبی مشتاق۵اعضای دیگر انجمنادبی مشتاق۵دلیل اهمیت کارانجمن ادبی مشتاق۵ آیا این دگرگونی در قالب های شعری تاثیرداشت؟۶موضوعغزل در دوره هاتف ( انصراف از سبک هندی(۶موضوعقصاید این دوره۶ آیا در  دوره هاتف تحول شگرفی درشعر فارسی پدید آمد؟۶نتیجهگیری۷منابع۸     مقدمهگاهی انقلابها و جریانات اجتماعی باعث تغییر سبك‌ها می‌شود؛ سبك هندی[۱] كه از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم به مدت صد و پنجاه سال در ایران و هند و آسیای صغیر معمول بود، در نتیجه همین انقلابهای اجتماعی به وجود آمد. «با روی كار آمدن حكومت صفوی و رسمی شدن مذهب شیعه، شاهان صفوی جز شعرهای مذهبی به دیگر انواع شعر درباری، عرفانی و عاشقانه بی‌توجهی كردند و این باعث شد كه شعر دیگر در انحصار طبقه خاصی نباشد و اصناف گوناگون مردم به شعر روی آوردند». [۲]  به دلیل گستردگی حوزه زمانی و مكانی سبك هندی، تنوعاتی در این سبك پدید آمد كه باعث پیدا شدن تمایزاتی میان شعر شاعران پیرو سبك هندی مقیم ایران و هند شده است. گروهی سبك متداول شاعران ایرانی این دوره را سبك صفوی نامیده‌اند و سبك هندی را دربارۀ پیروان هندی این شیوه به كار برده‌اند؛ و در تقسیمی دیگر سبك شعر این دوره، سبك صفوی نامیده شده كه برای آن، دو شاخۀ سبك صفوی ایرانی یا اصفهانی و سبك هندی قایل شده‌اند. در شاخۀ هندی این سبك به دلیل بومی نبودن زبان فارسی در هند و محیط فرهنگی‌ آن جا، زبان شعر پیچیده‌تر و اغلب با لغزش‌های دستوری و گاه سستی كلام همراه است. این نكته نیز گفتنی است كه اگر چه در ایران در سدۀ دوازدهم هجری در قبال سبك هندی و انحطاطش واكنشی نشان داده شد اما نفوذ این سبك در پاكستان و تاجیكستان و افغانستان تا دوران اخیر ادامه داشته است. در پیدایش سبك هندی عواملی چون مذهب، سفر شاعران به هند، توسعۀ شهر اصفهان، رفاه اقتصادی و علاقه شاهان صفوی به فرهنگ را می‌توان دخیل دانست. توضیح آنكه، حكومت صفویه به شعر مدحی و درباری توجه نداشت و با آمیزه‌های سنتی عرفانی در تضاد بود؛ همین امر باعث شد شعر از دربارها خارج شود و همۀ اصناف حق ادعای شاعری یابند و توجه آنان به امور جزئی و پند و اندرز و…معطوف شد. از طرفی عدم درآمد از شعر مدحی باعث شد كه شاعران به دربارهای هند روی برند و آشنایی آنها با تفكرات هندوان نیز تا حدودی در تغییر سبك دخیل گشت. رفاه اقتصادی مردم نیز علتی شد تا هر كس به وسع خود به نحوی به ادبیات و شعر و شاعری بپردازد و شعر در میان عامه رواج یابد و همۀ این عوامل كم‌كم زمینه پیدایش سبك هندی را به وجود آورد. [1] Hindi style.[2] (انوشه: ۱۳۷۶: ص ۷۹۵)

دانلود فایل

تحقیق درباره عاشورا و جلوه های ادبی آن

تحقیق درباره عاشورا و جلوه های ادبی آن

تحقیق-درباره-عاشورا-و-جلوه-های-ادبی-آن« فهرست مطالب »عنـــــــوانصفحهمقدمه۱کاستی هایادبیات عاشورا۲سیر شعرعاشورایی در شعر پارسی۳موضوع و مضموناشعار عاشورایی۶نگاه سیاسی بهعاشورا۸نتیجه گیری۱۰منابع۱۱ مقدمه:عاشورا و رويارويى آگاهانه و آزادانه حسين بن على و يارانش با پديده مرگ، و عدم استخراج اصول و مبانى وجودشناختى (اگزيستانسياليستي[۱]( معرفت‏شناختى و انسان‏شناختى اين حادثه بزرگ و مقدس.در انتخاب آثار گزيده و مطرح عاشورايى، توجه به موارد مزبور و لزوم حضور آنها در شعر امرى لازم و بايسته بوده، خلاء وجودى يكايك آنها به نقص و كاستى آن اثر منجر خواهد شد. چرا كه بر كالبد استوار و لايزال عاشورا، خلعت و جامه‏اى فاخر و چشم‏نواز، زيبنده است و عاشورا از آثارى كه سنخيت و تناسبى با آن ندارند مستغنى بوده و خواهد بود.يكي از جريان هاي فرهنگي كه عظمت، زيبايي و جنبه هاي حماسي عاشورا را به مخاطبان عرضه مي كند ادبيات است.از آن جايي كه تحولات اجتماعي تاثير به سزايي در تحولات ادبي داشته و دارد نبايد تاثير انقلاب را در شكوفايي دوباره ادبيات عاشورايي ناديده گرفت. فعاليت هاي سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بازسازي نمادهاي ادبيات عاشورايي و گرايش شاعراني هم چون علي معلم، حميد سبزواري، قيصر امين پور، سيدحسن حسيني به اشعار عاشورايي نمونه اي از اين تاثير است.در هر حال، ادبيات عاشورايي طي ساليان متمادي مي تواند پربارتر از گذشته نيز به مسير خود ادامه دهد و ارزش ها و عظمت نهضت عاشورا را براي نسل هاي مختلف نمايان كند. يكي از شاعران با بيان اين كه فلسفه قيام عاشورا يك حركت همراه با مقاومت در مقابل ظلم و ستم حكومت زمان بود مي گويد: ادبيات عاشورايي[۲] پيوند خورده با ادبيات مقاومت[۳] و پايداري[۴] است.      کاستی های ادبیات عاشورا :با بررسى كلى ادبيات عاشورا (شعر عاشورايى)، به ويژه بررسى اشعارى كه طى دو دهه اخير سروده شده است برخى كاستى‏ها مشاهده مى‏شود. بى‏ترديد، اشاره به اين نكات و نقاط منفى، صرفاً با انگيزه گوشزد و هشدار به شاعران متعهد جهت اصلاح بينش و نگرش خود به عاشورا صورت مي‌گيرد، نه تخطئه يا – خداى ناكرده – تضعيف ادبيات عاشورا. هنر اگر در قالب ادبى متناسب با آن ريخته نشود و ظرف مناسب خود را نيابد فاقد تأثير خواهد بود.نگارنده با بررسى و مطالعه صدها شعر مربوط به عاشورا برخى علل «در حاشيه ماندن ادبيات عاشورا» را به شرح ذيل يادآورى مى‏نمايد:الف. تكرار مكرّرات و زياده‏گويى بدون نوآورى.ب. شعارى بودن اشعار، كلى‏گويى و بى‏توجهى به صبغه ادبى در آفرينش آثار عاشورايى.ج. رجوع به وقايع غيرمستند و تحريف شده و خلاء مقبوليت تاريخى.د. بهره جستن از بيان غيرعينى و مفهومى و به كارگيرى تركيبات كليشه‏اى و فقدان آرايه‏هاى تصويرى و حسّى.ه. غفلت‏ورزى از ابعاد عرفانى، حماسى و به طور كلى ارزشي عاشورا و انحصار آن در بُعد سوگوارى و عاطفىو. بى‏توجهى به تأثير اعجازگونه القاء غيرمستقيم مضامين عاشورا و روى آوردن به القاء بى‏واسطه پيام‏هاى عاشورا.ز. عدم شناخت وافى نسبت به شخصيت قهرمانان كربلا و پايگاه حقيقى آنان.ح. و از همه مهمتر، عدم تأمل عميق فكرى و فلسفى در حادثه   [1] Existential[2] Ashura literature[3] Resistance Literature[4] Sustainability literature.

دانلود فایل

تحقیق درباره ضحاک در شاهنامه فردوسی

تحقیق درباره ضحاک در شاهنامه فردوسی

تحقیق-درباره-ضحاک-در-شاهنامه-فردوسی فهرستعنـــــــوانصفحهچکیده۱مقدمه۲ضحاک در شاهنامه۳داستان ضحاک باپدرش۳فریب اهریمن۳روییدن مار بردوش ضحاک۴گرفتار شدنجمشید۴خواب دیدن ضحاک۵زاییدن فریدون۶خبر یافتن ضحاک۶آگاه شدن فریدوناز پشت خود۷خشم فریدون۷بیم ضحاک۸داستان کاوه۸نتیجه۱۰منابع۱۱     چکیدهدوران ضحاک هزارسال بود. رفته رفته خردمندی و راستی نهان گشت و خرافات و گزند آشکارا. شهرناز و ارنواز )دختران جمشید) را به نزد ضحاک بردند. در آن زمان هرشب دو مرد را می‌گرفتند و از مغز سرآنان خوارک برای ماران ضحاک فراهم می‌آوردند. روزی دو تن بنامهای ارمایل و گرمایل چاره اندیشیدند تا به آشپزخانه ضحاک راه یابند تا روزی یک نفر که خونشان را می‌ریزند، رها سازند. چون دژخیمان دو مرد جوان را برای کشتن آورده وبرزمین افکندند، یکی را کشتند ومغزش را با مغزسرگوسفند آمیخته و به دیگری گفتند که در کوه و بیابان پنهان شود. بدین سان هرماه سی جوان را آزاد می‌ساختند و چندین بُز و میش بدیشان دادند تا راه دشتها را پیش گیرند. به گزارش شاهنامه اکنون کُردان از آن نژادند. مقدمهضَحاک[۱] اوستایی:اَژی دهاکه/AŽI DAHĀKA؛ ارمنی: اَدَهَک Àdahak از پادشاهان اسطوره ای ایرانیان است. در شاهنامه پسر مرداس و فرمانروای دشت نیزه وران است. او پس از کشتن پدرش بر تخت می نشیند. ایرانیان که از ستم های جمشید پادشاه ایران زمین به ستوه آمده بودند به سراغ وی رفته و او را به شاهی می پذیرند. با بوسهٔ ابلیس، بر دوش ضحاک دو مار می‌روید. ابلیس به دست یاری او آمده و می‌گوید که باید در هر روز مغز سر دو جوان را به مارها خوراند تا گزندی به او نرسد.و بدین‌سان روزگار فرمانروایی او هزار سال به درازا می‌کشد تا این که آهنگری به نام کاوه به پا می‌خیزد، چرم پارهٔ آهنگری‌اش، درفش کاویانی را بر می‌افرازد و مردم را به پشتیبانی فریدون و جنگ با ضحاک می‌خواند. فریدون ضحاک را در البرز کوه (دماوند) به بند می‌کشد. [1] دانشنامه ایرانیکا، سرواژهٔ ‘AŽDAHĀ ‘

دانلود فایل

بیوگرافی صائب تبریزی

بیوگرافی صائب تبریزی

بیوگرافی-صائب-تبریزی فهرستعنـــــــوانصفحهمقدمه۱سفر صائب به هند۳مذهب صائب۴خلق و خوی صائب۴ممدوحان صائب۴آثار صائب۵سبک هندی یا اصفهانی۵سبکو شیوهٔ صائب۶اشارهبه زادگاه۷نمونهغزل‌ها۷ چهره و مقام صائب در نثر معاصرانش۷اوضاعاجتماعی زمان صائب و سرگذشت شعر در این عهد۸وفات صائب۱۰نتیجه گیری۱۱منابع۱۲ مقدمهمیرزا محمد علی فرزند میرزا عبدالرحیم و برادرزاده خوش نویس مشهور شمس الدین ثانی معروف به شیرین قلم ، از اعقاب شمس الدین محمد شیرین مغربی ( متوفی ۸۰۸ ) هجری که صائب تخلص می کرده بزرگترین و معروفترین منشاء سبک هندی است . پدرش از تاجران تبریزی اصفهان بود و پسرش محمد علی در حدود سال ۱۰۱۰ هجری در قریة عباس آباد نزدیک آن شهر ولادت یافت و بعد از تحصیلات و کسب فنون شاعری از حکیم رکنای کاشانی متخلص به مسیح و حکیم شفایی اصفهانی شاعران قرن یازدهم هجری ، مورد توجه و علاقه شاه عباس اول صفوی قرار گرفت . در اوایل جوانی به مکه رفت و پس از زیارت کعبه و سیر وسیاحت در بلاد ممالک پهناور عثمانی به ایران بازگشت . به زیارت آستان قدس رضوی شتافت و در مدح و منقبت حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) پرداخته و در مقطع غزلی سرودشکر الله که بعد از سفر حج صائبعمر خود تازه بسلطان خراسان کردم                                                         سفر صائب به هندتاثیر فرهنگ وتمدن ایرانی درهندوستان به نفوذ اسلام آغاز شد ولی در دوران صفوی به اوج خود رسید . بنیاد فرمانروایی امپراتوران گورکانی هند با کمک شاه اسماعیل و شاه طهماسب مستحکم شده بود و بسیاری از امرای ایرانی در هند ماندگار شده و در اداره آن کشور دخالت داشتند .وجود بلند پایگانی چون بیرام خان ، حکیم ابوالفتح گیلانی اعتماد الدوله ی طهرانی ، خواجه ابوالحسن تربتی و فرزند او ظفر خان و کسان دیگر در جلب هنرمندان وفضلای ایرانی به هندوستان بسیار موثر بود . بعلاوه محیط آزاد و عدم تعصب ، تجارت و کسب منفعت و تماشای عجایب و احیانا خوشگذرانی ایرانیان را به هند ترغیب می کرد .حبذا هند کعبه ی حاجات                       خاصه یاران عافیت جوراهر که شدمستطیع فضل و هند                  سفرهند واجب است اورااین شعر فیاض لاهیجی زبان حال همه ی هنرمندان و ادبای ایرانی قرن دهم و یازدهم استصائب در سال ۱۰۳۴ اصفهان را به قصد هندوستان ترک گفت وی در کابل به دیدار ظفر خان متخلص به احسن رفت . وی صائب را بسیار اکرام کرد . پس از مدتی با جلوس شاهجهان به جای پدرش جهانگیر ظفر خان عازم دکن شد و صائب را نیز همراه خودش برد . صائب اولین دیوان خود را به خواهش ظفرخان ترتیب داد . شاهجهان از شناخت صائب بسیار خشنود شد و به خاطر قطعه ای که وی در تاریخ جلوس او سرود ۱۲۰۰۰روپیه به او صله داد و وی را به لقب مستعد خانی مخاطب ساخت . البته در خیر البیان آمده است حق الله نام درویشی صائب را به لقب مستعد خانی  مخاطب ساخت . البته صله ی شاهجهان جای سوال و تردید است و در مورد لقب مستعد خانی هم نسخه ای از خیر البیان از حسن تصادف به دست صائب رسید که صائب مستعد خان را قلم گرفت و در بالای آن محمد علی نوشت .در سال ۱۰۳۹ درحالی که صائب در التزام شاهجهان در برهان پور اقامت داشت به او خبر رسید که پدرش به دنبال او آمده است تا او را با خود به ایران بازگرداند . وی قصیده ای در مدح خواجه ابوالحسن تربیتی سرود واز او اجازه بازگشت به وطن خواست .شش سال پیش رفت که از اصفهان به هند             افتاده است توسن عزم مرا گذارهفتاد ساله والد پیری است بنده را                        کز تربیت بود به منش حق بیشمارسرانجام صائب پس از حدود ۹ سال اقامت در هند در سال ۱۰۴۲ ه .ق پس از مدتی اقامت در کشمیر عازم ایران شد . مذهب صائبصائب شیعه ای امامی اثنی عشری بود . وی مردی دیندار، مواظب فرایض و واجبات و معتقد به اصول و مبادی بوده است . قصایدی در مدح ائمه دارد و ابیات حاکی از دینداری و مواظبت در اعمال شرعی در دیوان او بسیار است .سعی کن در عزت سی پاره ی ماه صیام   کز فلک از بهر تعظیمش فرود آمد کلام

دانلود فایل