پایان نامه بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاه آزاد

پایان نامه بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاه آزاد

پایان نامه بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاه آزاد

چكيده
اين پژوهش به روش پيمايشی توصيفی و با هدف شناخت زيرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است . جامعه پژوهش شامل ۱۵کتابخانه مرکزی وابسته به منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی است . جهت آگاهی از وضعيت زيرساخت فناوری اطلاعات دوپرسشنامه برای مديران و کتابداران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی تدوين گرديد. تجزيه و تحليل يافته ها با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شد.
يافته های…

دسته‌هادسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *