پاورپوینت موضوع تحقیق کد همینگ


              نوع فایل power point   قابل ویرایش ۲۰ اسلاید   قسمتی از اسلایدها ۱ – کد بندی منبع ۲ – کد بندی کانال کدبندی منبع به منظور یک زبان مشترک بین فرستندها و گیرندها انجام میشود و نیز باعث کم شدن اضافات منبع میشود که معمولا به صورت باینری می باشند. انواع کد بندی منبع: ۱ – کد بندی با طول ثابت ۲ – کد بندی با طول متغییر کد کوتاه تر برای حروف فراوانتر و بالعکس می تواند تعداد ارقام باینری یک پیغام را کاهش و باعث کاهش اضافات پیغام شود کدبندی کانال برای مقابله با نویز است و با کدبندی کانال میتوان خواصی را در ارقام ایجاد کرد که با از بین رفتن ناشی از نویز این خاصیت برای گیرنده قابل تشخیص و یا تصیح باشد انواع کدبندی کانال: ۱ – کدبندی با تشخیص خطا , که با تشخیص بروز خطا  گیرنده از فرستنده درخواست ارسال مجدد میکند ۲ – کد بندی با تصحیح خطا ,کد بندی به گونه ایست که گیرنده خود اقدام به تصیح خطا می کند جدول ذیل روشهایی از تشخیص و تصحیح خطا رانشان می دهد   فهرست مطالب و اسلایدها انواع کد …


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *