مقاله تأثیر تعهد سازمانی از طریق طراحی مجدد پاولاسی


موضوع:  تأثیر تعهد سازمانی از طریق طراحی مجدد پاولاسی، مارو، جیمزمی، ام می‎‌ایرو، کوین پی شیب     چکیده تحقیقات پیشین بر روی اثرات طراحی مجدد دفتر کار در نتایج مربوط به کار، نتایج زیادی به دست آورده و یافته ‎ های مختلف و متناقضی را به وجود آورده است. که در واکنش ‎ های فردی به تغییرات طراحی فردی به صورت مشخص که توسط نظریه مداخله اجتماعی مشخص شده است، ما طراحی مجدد آن دفتر را تحت تأثیر قرار می ‎‌ دهیم و این رابطه توسط ادراک کارکنان از محیط کار وسیع تر به عمل می ‎‌ آید. این مدل مفهومی ‎‌ با استفاده از ۱۲۱ نفر از کارمندان خدمات مالی که طراحی مجدد دفتر را تجربه کرده اند، و ۱۳۶ نفر که این کار را تجربه نکرده اند، آزمایش شده است. نتایج نشان می ‎‌ دهد که درک نوآوری و هم کاری، بر اثرات طراحی مجدد دفتر کار بر روی واکنش ‎ های شخصی منفی تأکید می ‎‌ کند، طوری که تعهد سازمانی مؤثر در میان افرادی که در دفاتر پیکربندی مجدد شرکت می ‎‌ کنند، افزایش می ‎‌ یابد. یافته ‎ ها، پشتیبانی از یک تفسیر گسترد …


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *