مجموعه چارت های آموزشی Quick Study Academic مرتبط با رشته های علوم پزشکی


مجموعه چارت های آموزشی Quick Study Academic مرتبط با رشته های علوم پزشکی مجموعه حاضر شامل مجموعه گردآوری شده ۳۴ تایی از چارت های آموزشی Quick Study Academic مرتبط با رشته های علوم پزشکی است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.            لیست چارت های موجود در این مجموعه عبارتند از: Anatomy 1 Anatomy 2 Anatomy of the Organs Aromatherapy Asthma Care Circulatory System Dental Anatomy First Aid Genetics Incontinence Care Introduction to Healthcare Joints & Ligaments Lymphatic System Medical Facts Medical Terminology Basics Medical Terminology The Body Muscular Origins & Insertions Muscular System Nervous System Nursing Nursing Care Procedures Osteoarthritis Pharmacology Physiology Reflexology Reproductive System Skeletal System Surface Anatomy The Brain The Heart The Senses The Viscera Urogenital System Vitamins & Minerals Guide   …


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *