دانلود پاورپوینت الگوی تلفيقی برنامه ريزی استراتژيک منابع انسانی (اولين كنفرانس بين‌المللی مديريت استراتژيک)


(دكتر ايرج سلطاني) الگوي كلي برنامه‌ريزي استراتژيك منابع‌انساني: ۱- تدوين استراتژي‌هاي منابع انساني ۲- اجراي استراتژي‌هاي منابع‌انساني ۳- كنترل و ارزيابي استراتژي‌هاي منابع‌انساني تدوين استراتژي براي كاركرد نگهداري منابع‌انساني: براي نگهداري استراتژيك منابع انساني به معناي ماندن در سازمان با وفاداري و دلبستگي نياز به تدوين استراتژي‌هاي منطقي و توجه به عوامل مؤثر در وفاداري كاركنان است جهت تدوين مجموعه استراتژي‌هاي مورد نياز براي نگهداري كاركنان بهتر است از روش تهيه ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك (۱) استفاده نمود ماتريس مذكور داراي چهار استراتژي تهاجمي(۲)، محافظه كارانه(۳)، تدافعي(۴) و يا رقابتي(۵) است محورهاي ماتريس ارزيابي مذكور نشان دهنده دو بعد داخلي توان مالي و مزيت رقابتي و دو بعد خارجي ثبات محيط و قدرت صنعتي است براي تهيه ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك بايد به طريق زير عمل نمود. ۱- انتخاب متغيرهايي كه بيانگر توان مالي، مزيت رقابتي، ثبات محيط و توان صنعت باشد ۲- متغيرها در دو بازوي توان مالي و توان صنعتي ا …


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *