تحقیق آثار جهانی شدن اقتصاد


تحقیق آثار جهانی شدن اقتصاد در حجم ۶۷ صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: آثار منفي « جهاني شدن» جهاني شدن، در كتاب آثار مثبت، داراي آثار منفي بسياري است كه مخالفت هاي زيادي را در سراسر گيتي، در ميان دولتمردان، اقتصاددانان، و دانشمندان علوم اجتماعي برانگيخته است. نظر به اهميتي كه شناخت اين آثار، در تصميم گيري در قبال گسستن به روند جهاني شدن دارد، بر شمردن و تبين آنها ضروري مي نمايد. بحران دولت ملي: نيروهايي كه ماشين جهاني شدن را به پيش مي برند، به طور آشكاري اقتصادهاي ملي را تحت نفوذ خود گرفته اند و با تسلط دولت بر منابع درآمدي خود و كنترل اقتصاد داخلي، سرناسازگاري دارند. قوانين و مقررات ملي، اندك اندك در ساية قوانين و توافق نامه هاي بين المللي رنگ مي بازند. قوه مقننه كشورها، وظيفة قانونگذاري را هر جا كه پاي تحكم هاي سازمان هاي فراملي، مانند صندوق بين الملي پول و بانك جهاني در ميان است، با ترديد و انعطاف انجام مي دهند. مسوولان اقتصادي دولت ها، در مورد تخصيص بودجه، ماليات ستاني و اصلاح توزيع درآمدها، چاره اي ندارند، مگر اين كه تاثيرات بين المللي عملكر …


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *